Geschiedenis van het gebouw

Ons kantoor is gevestigd in een historisch pand. Gedurende de voorbije eeuwen heeft de familie Van Zantvoorde er gewoond. De leden van dit bekende Tieltse geslacht bekleedden heel wat ambten in de juridische sfeer als daar zijn griffier, advocaat, notaris en burgemeester.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (zie hieronder) vestigde het Duitse vierde leger er een afdeling van hun hoofdkwartier. Tal van Duitse hoogwaardigheidsbekleders bezochten de woning, onder hen ook de Duitse keizer.

Sinds enige jaren is het goed erkend als bouwkundig erfgoed. Voor verder info: zie: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/86661

Tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het zenuwcentrum van het Duitse leger in Vlaanderen, het A.O.K. IV, ondergebracht in de herenhuizen van deze straat (nrs 26, 34,44,53,54) en in de rij herenhuizen in de Nieuwstraat (van nr 7 tot en met nr 17).
Deze laatste huizen waren binnenin met elkaar verbonden. Hier verbleef een staf van 100 man onder opperbevel van Generaal-Veldmaarschalk von Württemberg. Vanaf maart 1917 kwam de leiding in handen van infanteriegeneraal von Arnim, die zijn staf verdubbelde tot 200 man. Een entourage van 400 extra manschappen (ordonnansen, chauffeurs en motorrijders, koks, muzikanten, bureaupersoneel ...) moest hen assisteren. Het 4e leger telde 180.000 man in 1914.

Vanaf 1917 was in deze woning de "Intendantur A.O.K. IV": het centraal bureau (aankoop, opeising en distributie) van alle goederen (behalve munitie) en hospitaalvoorzieningen voor het Duitse leger aan het front in Vlaanderen.

Hoog bezoek was hier de regel:
de Keizer van Duitsland (in 1914,1915,1916), de Koningen van Saksen (in 1915), van Beieren (in 1915) en van Württemberg (in 1916), de Aartshertog van Oostenrijk-Hongarije (in 1917), de Aartsbisschop van Keulen, Felix von Hartmann (in 1916), de kroonprins van Beieren (in 1917), Erich Ludendorf (in 1917), Paul von Hindenburg (in 1917), Freiherr Moritz von Bissing (in 1917) e.a. Op de binnenkoer van deze woning was er een bunker van 1.3 meter diep, toegankelijk vanuit de keuken met een trapje, als bescherming tegen luchtaanvallen (gesloopt in 2003).

Klik om te vergroten