Lezingen

Mr. Paul Bekaert wordt vaak gevraagd als gastspreker inzake de mensenrechten, rechten van verdediging en deontologie.

Meer informatie omtrent de lezingen is terug te vinden bij de organiserende instanties zelf