Antieke uitleveringswet is aan restauratie toe

Uit De Juristenkrant , nr. 295 - 08.10.2014